ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Μία πρωτοβουλία του Εκπαιδευτικού Δικτύου ATHINA

Ο μύθος, η ιστορία και η παράδοση στα χέρια της κοινωνίας.

Η Πολιτιστική Χαρτογράφηση, αποτελεί Δράση του Εκπαιδευτικού Δικτύου ATHINA, το οποίο έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίησή της από τον Μάρτιο του 2017. Η πρωτοποριακή αυτή δράση, για τον πολιτιστικό τουρισμό, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αφορά στη συλλογή εμπειριών και στην ανταλλαγή απόψεων και προσωπικών ιστοριών και μαρτυριών, με τρόπο διαδραστικό και βιωματικό και με αρωγό τις προσφερόμενες δυνατότητες της διαδικτυακής τεχνολογίας.

 

Στόχος της Δράσης είναι η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παράδοσης και του φυσικού περιβάλλοντος μιας περιοχής, καταδεικνύοντας τη ζωντανή συνέχεια (continuum) της ιστορίας και ενισχύοντας τη συμμετοχή των περιηγητών. Η Πολιτιστική Χαρτογράφηση έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά και με εξαιρετική επιτυχία, στην Κρήτη, στο τρίγωνο Κνωσσός – Διαδρομή προς τη Γενέτειρα του Δία – Δικταίο Άντρο, πραγματοποιώντας την αναβίωση του μύθου και των παραδόσεων, την ανάδειξη της ιστορίας του σπηλαίου, παράλληλα με την προβολή της καθημερινότητας των Μινωιτών στην Κνωσσό.

Με τη συνδρομή της εταιρείας πολιτιστικής τεχνολογίας Clio Muse, η Πολιτιστική Χαρτογράφηση χρησιμοποιεί σαν βάση μία διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου ο εκάστοτε χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ή να ακούσει μικρές ιστορίες, να περιηγηθεί εικονικά στις ξεναγήσεις μέσω τρισδιάστατων απεικονίσεων και να προσανατολιστεί στον χώρο με τη βοήθεια GPS.

 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα μοναδικής αξίας εργαλείο διαδραστικής εμπειρίας, μία «ζωντανή» ανάμνηση του χώρου, ενώ εμπλουτίζουν μέσω της προσωπικής συμμετοχής, τη φυσική ξενάγηση.

Πεδια Δρασης

Οι 4 άξονες της επιτυχίας.

Ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών

Προκειμένου η Δράση της Πολιτιστικής Χαρτογράφησης να επεκτείνει το έργο της, προχωρά στην ανάδειξη λεπτομερειών της ιστορίας και της παράδοσης κρυμμένων στη συλλογική μνήμη, μέσω της αναβίωσης του παρελθόντος της κοινωνίας. Μέσα από την ιστοσελίδα της, προσφέρει την δυνατότητα σε όλους, να μοιραστούν μία προσωπική μαρτυρία, μία φωτογραφία ή μία ιστορία-θρύλο, ακόμη και να μιλήσουν για ένα τοπικό προϊόν, μία υπηρεσία ή μία δραστηριότητα που προσφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιμέρους διαδρομές εμπλουτίζονται με πραγματικές ιστορίες, οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί από τις προηγούμενες γενιές, ενώ συνδέονται παράλληλα με βιωματικό τρόπο, με την σημερινή πραγματικότητα του τόπου.

Δημιουργία πιστοποιημένων διαδρομών πολιτιστικού και φυσιολατρικού χαρακτήρα

Λόγω της ποικιλομορφίας των ιστοριών και των διαδρομών, η Πολιτιστική Χαρτογράφηση αποσκοπεί στη θεματική και χρονική ενοποίηση σημείων , χτίζοντας έτσι τις διαδρομές ώστε να προκύπτει μια ενδιαφέρουσα και κατανοητή ιστορία για τον επισκέπτη, δίνοντάς του μια συνολική εικόνα για την εκάστοτε εποχή της ιστορίας και συνδέοντάς τη με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εξελίχθηκε. Έτσι αναδεικνύεται και ο έντονος φυσιολατρικός χαρακτήρας που επιδιώκει η δράση της Πολιτιστικής Χαρτογράφησης και βοηθά στο να πιστοποιηθούν τα μονοπάτια της ως μια ενιαία διαδρομή από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ERA ως Leading Quality Trails.

Ενίσχυση κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η δράση της Πολιτιστικής Χαρτογράφησης αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικής αξιοποίησης των μονοπατιών ώστε να προωθηθεί το όνομα της περιοχής (branding) και των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης με νέα πολιτιστικά και τουριστικά προϊόντα. Την δράση της Πολιτιστικής Χαρτογράφησης σε αυτό το σημείο, υποστηρίζει το Εκπαιδευτικό Δίκτυο ΑTHINA με την δημιουργία δύο προγραμμάτων μεταπτυχιακής ειδίκευσης:

  • Οδηγός – Ξεναγός υπαίθριων δραστηριοτήτων
  • Διαδραστικός Οδηγός – Ξεναγός

Εκπαιδευτική διάσταση

Πέρα από το ότι στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών διαδρομών για σχολικές επισκέψεις, η δράση της Πολιτιστικής Χαρτογράφησης διατηρεί ισχυρό εκπαιδευτικό χαρακτήρα επιδιώκοντας συνεχώς τη συμμετοχή μαθητών στην θεματική ανάπτυξη σημείων, όπως π.χ. την ανάδειξη σημείων της πόλης του Ηρακλείου με ιστορίες και φωτογραφίες μαθητών και την ανάδειξη τους στην εφαρμογή. Στα μελλοντικά σχέδια της δράσης, βρίσκεται και η δημιουργία θερινών σχολείων (summer schools) με θεματικές δραστηριότητες πολιτιστικού και φυσιολατρικού χαρακτήρα.